کارت خرید

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com new!
45,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.pro
61,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.click
29,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.me
68,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.in
39,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.saite
5,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.uk
25,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.de
20,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.org
59,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.net
52,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.co
130,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.us
43,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.name
42,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.info
49,000تومان
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .