کارت خرید

سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند پلن 1

سرورمجازی هلند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 512MB RAM
 • 20GB HDD
 • 1GHZ 1CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • Netherlands |NL LOCATION
سرور مجازی هلند پلن 2

سرورمجازی هلند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 1GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • Netherlands |NL LOCATION
سرور مجازی هلند پلن 3

سرورمجازی هلند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 2GB RAM
 • 100GB HDD
 • 4GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • Netherlands |NL LOCATION
سرور مجازی هلند پلن 4

سرورمجازی هلند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 4GB RAM
 • 200GB HDD
 • 4GHZ 4CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • Netherlands |NL LOCATION
سرور مجازی هلند پلن 5

سرورمجازی هلند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 8GB RAM
 • 350GB HDD
 • 5GHZ 5CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • Netherlands |NL LOCATION