کارت خرید

سرور مجازی NVME

سرور مجازی NVME پلن 1

سرور مجازی فوق پرسرعت nvme
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD nvme میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 512MB RAM
 • 20GB HDD
 • 1GHZ 1CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی NVME پلن 2

سرور مجازی فوق پرسرعت nvme
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعتSSD NVME میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 1GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی NVME پلن 3

سرور مجازی فوق پرسرعت nvme
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD NVME میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 2GB RAM
 • 100GB HDD
 • 4GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی NVME پلن 4

سرور مجازی فوق پرسرعت nvme
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD NVMEمیباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 4GB RAM
 • 200 GB HDD
 • 4GHZ 4CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی NVME پلن 5

سرور مجازی فوق پرسرعت nvme
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD NVMEمیباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 8GB RAM
 • 350GB HDD
 • 5GHZ 5CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION