کارت خرید

سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه پلن 1

سرورمجازی فرانسه OVH
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 512MB RAM
 • 20GB HDD
 • 1GHZ 1CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • France| Fr LOCATION
سرور مجازی فرانسه پلن 2

سرورمجازی فرانسه OVH
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 1GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • France| Fr LOCATION
سرور مجازی فرانسه پلن 3

سرورمجازی فرانسه OVH
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 2GB RAM
 • 100GB HDD
 • 4GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • France| Fr LOCATION
سرور مجازی فرانسه پلن 4

سرورمجازی فرانسه OVH
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 4GB RAM
 • 200 GB HDD
 • 4GHZ 4CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • France| Fr LOCATION
سرور مجازی فرانسه پلن 5

سرورمجازی فرانسه OVH
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 8GB RAM
 • 350GB HDD
 • 5GHZ 5CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • France| Fr LOCATION