کارت خرید

سرور مجازی ایران

سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 1

سرورمجازی ایران با پهنای باند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 256MB RAM
 • 15GB HDD
 • 1GHZ 1CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • IRAN LOCATION
سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 2

سرورمجازی ایران با پهنای باند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 1GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • IRAN LOCATION
سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 3

سرورمجازی ایران با پهنای باند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 2GB RAM
 • 100GB HDD
 • 4GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • IRAN LOCATION
سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 4

سرورمجازی ایران با پهنای باند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 4GB RAM
 • 200GB HDD
 • 4GHZ 4CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • IRAN LOCATION
سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 5

سرورمجازی ایران با پهنای باند
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 8GB RAM
 • 350GB HDD
 • 5GHZ 5CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • IRAN LOCATION