کارت خرید

سرور اختصاصی هلند

سرور اختصاصی هلند پلن 1
 • Intel Xeon E5-1620v2 CPU
 • 16GB DDR3 RAM
 • 2*2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی هلند پلن 2

برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel Xeon E3-1225v2 CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 3*120GB SSD HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی هلند پلن 4

برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel Xeon E5-1620v2 CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 2*2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی هلند پلن 5

برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel Xeon E5-1620v2 CPU
 • 64GB DDR3 RAM
 • 2*2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی هلند پلن 6

برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel Xeon E5-1650v2 CPU
 • 64GB DDR3 RAM
 • 2*3TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی هلند پلن 8
 • Amd opteron 6128 ( 16 core) CPU
 • 128GB DDR4 RAM
 • 2*3TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW